Potřebujete překlad textu?

Zajistíme, aby vám byl přeložený dokument dodán včas.

Nezávazná poptávka
1

Knihy, publikace, články

Překlady textů od 1 normostrany.
Jazyková korektura na vyžádání.
2

Odborné texty

Medicína, umění, chemie, technika,
reklama anebo ekonomie?
3

Návody a manuály

Překlady pro soukromé i firemní účely. Technické dokumenty i uživatelské příručky.
4

Diplomové práce

Překlady abstraktů diplomových prací.
Anebo celých prací, je-li potřeba.
5

Úřední neboli soudní

Ověřenou kopii vám na požádání opatříme. Diplomy, plné moci, smlouvy či rodné listy.
6

A jiné...

Máte specifický požadavek? Zavolejte nám, překlad vám rádi zajistíme.

Nezávazná poptávka

Konečná cena překladu závisí na mnoha faktorech.
Jedním z hlavních měřítek je vybraný jazyk, samotná délka textu a termín zakázky.
Rádi vám individuálně poradíme, neváhejte se nás zeptat na cokoliv.

Jak to funguje?

  • normostrana / 1800 znaků (včetně mezer)
  • dodání a předání textů osobně, online nebo zasláním poštovní službou
  • v případě soudních překladů (tj. s razítkem soudního překladatele) předání pouze osobně nebo zasláním poštovní službou
  • v případě soudních překladů je potřebné doložit originální dokument nebo úředně ověřenou kopii originálu, kterou vám na požádání zajistíme
  • jazyková korektura na vyžádání
  • cenu jsme schopni vám spočítat během chvíle na základě vašich požadavků
Detaily vaší zakázky
Kontaktní informace