Název: Podnikové vzdělávání – ETIAM group, s.r.o. 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013105

Popis projektu: Projekt podporuje podnikového vzdělávání zaměstnanců ve firmě ETIAM group, s.r.o. Projekt bude realizován po dobu dvou let, a to za pomoci externího dodavatele vzdělávání. Cílem vzdělávání zaměstnanců bude zvýšení jejich odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí. Dnešní doba od všech vyžaduje velkou flexibilitu. Proto je vzdělávání nezbytností. Díky podnikovému vzdělávání si zaměstnanci aktualizují své odborné znalosti, osvojí si nové dovednosti a upevní si stávající kompetence.