Firemní výuka cizích jazyků

Zajistíme, aby daný lektor odpovídal vašim požadavkům.

Nezávazná poptávka
1

Flexibilní výuka

Plánování termínů jednotlivých lekcí závisí
na vašich preferencích.
2

Online výuka

Výuka je dostupná kdekoliv v ČR i v zahraničí, v pohodlí vašeho domova nebo kanceláře.
3

Dotační program

Realizace odborných kurzů cizích jazyků
přes progam POVEZ II.
4

Různé obory a zaměření

V rámci kurzů je kladen důraz na danou oborovou slovní zásobu a komunikaci.
5

Individuální i skupinová výuka

Zajistíme výuku i pro menší skupiny dle aktuální úrovně jednotlivých členů.
6

A jiné...

Máte specifický požadavek? Zavolejte nám, výuku vám rádi zajistíme.

Stavební firma, řádově desítky zaměstnanců, plátci DPH

Stavební firma potřebovala zvýšit úroveň technické a obchodní angličtiny u svých zaměstnanců. Pro školení vybrala 26 lidí
a zažádala v programu POVEZ II o příspěvek na vzdělávání zaměstnanců. Úřad práce žádost o podporu schválil a firma získala příspěvek na vzdělávání ve výši 416 000 Kč bez DPH, tj. 85 % veškerých nákladů školení. Firma si navíc zažádala
o proplacení mzdových nákladů. Tato žádost byla také schválena a dotace na mzdové náklady činila 274 768 Kč bez DPH. Celkově firma získala přes program POVEZ II dotaci 690 768 Kč bez DPH. Vybraných 26 zaměstnanců absolvovalo dohromady 1040 lekcí angličtiny a podstatně zvýšilo své jazykové kompetence.

Shrnutí:

 • zpracování žádosti za 0 Kč
 • získaný příspěvek na vzdělávací aktivitu ve výši 416 000 Kč
 • příspěvek na mzdové náklady je 276 768 Kč, který nenáleží zaměstnancům, ale vaší firmě

OSVČ, bez zaměstnanců, neplátce DPH

Živnostník, pracující v oblasti marketingu a reklamy potřeboval zvýšit úroveň angličtiny, aby mohl pracovat s analytickými programy, vytvářel marketingové rešerše a aby lépe komunikoval se svými zahraničními zákazníky. Přes program POVEZ II zažádal o intenzivní výuku angličtiny v rozsahu 100 lekcí za půl roku. Úřad práce jeho žádost přijal jako oprávněnou
a poskytl dotaci ve výši 85 %, tj. 35 997,5 Kč s DPH. Sám uhradil pouze 6 352,5 Kč. Jedna lekce angličtiny ho tak stála pouhých 63 Kč. V příštím roce hodlá program opět využít, tentokrát na zlepšení němčiny.

Shrnutí:

 • zpracování žádosti za 0 Kč
 • získaný příspěvek na vzdělávací aktivitu ve výši 35 997,5 Kč
 • cena jedné individuální lekce angličtiny po započtení příspěvku je 63 Kč

Lékařská ambulance, neplátci DPH

Kolegové lékaři z ambulance se rozhodli rozšířit svou znalost lékařské angličtiny, aby mohli lépe komunikovat při mezinárodních konferencích a snáze četli v odborné anglické literatuře. Celkem dva lékaři a jedna sestra podali žádost
o příspěvek na vzdělávání prostřednictvím programu POVEZ II, kde ve velmi intenzivním půlročním kurzu poptávali celkově 360 výukových lekcí za 360 000 Kč bez DPH. Úřad práce jejich požadavek schválil, neboť se jedná o velmi odbornou individuální výuku, a poskytl 85 % dotaci ve výši 310 250 Kč. Zdravotníci taktéž zažádali o proplacení mzdových náhrad.
I v tomto bodě jim úřad práce vyhověl a na mzdy přispěl ve výši 100 % superhrubé mzdy.

Shrnutí:

 • zpracování žádosti za 0 Kč
 • získaný příspěvek na vzdělávací aktivitu ve výši 310 250 Kč
 • získaný příspěvek na mzdové náklady ve výši 100 % superhrubé mzdy

Dotace až 85% na vzdělávání zaměstnanců

Kdo může žádat:

 • firmy a OSVČ bez rozdílu odvětvového vymezení

Na co lze získat podporu:

 • nákup odborných školení, mzdové náhrady zaměstnanců
 • podporovány jsou odborné profesní kurzy (nikoli soft-skills), odborná jazyková výuka, odborná IT výuka aj.
 • příklady podporovaných školení: odborná angličtina ve stavebnictví, odborná angličtina v marketingu, využití marketingových nástrojů při propagaci firmy

Kolik lze získat na jeden projekt:

 • 85 % na úhradu nákladů vzdělávací aktivity realizované pro zaměstnance
 • 100 % příspěvku na mzdy zaměstnanců (včetně odvodů)

Pokud se naše společnost bude podílet na zpracování žádosti o příspěvek, nemůžeme být současně i poskytovatelem vzdělávací aktivity.

Nezávazná poptávka

Konečná cena firemní výuky závisí na mnoha faktorech.
Jedním z hlavních měřítek je vybraný jazyk, odbornost a rozsah výuky.
Rádi vám individuálně poradíme, neváhejte se nás zeptat na cokoliv.

Jak to funguje

 • na základě vašich požadavků zvolíme ideální model výuky
 • výuku je možné realizovat online, na našich pobočkách nebo přímo ve vaší firmě
 • servis koordinátorek od 8:00 hod. do 20:00 hod.
 • cenu jsme schopni vám spočítat během chvíle na základě vašich požadavků
Detaily o vaší výuce
Kontaktní informace